Industriële en commerciële groei

De uitgraving van het kanaal Bergen-Condé, begonnen onder Napoleon, zorgde er voor dat Saint-Ghislain dankzij het vervoer van steenkool opeens een vooraanstaande rol ging spelen in de regio. Bestuurders van sleepboten, binnenschepen en andere vrachtschepen joegen het inwonersaantal de hoogte in.
Die bloei werd nog versterkt door de opening van de spoorlijn Bergen-Quiévrain in 1842.
De stad kreeg een andere roeping en diverse industrieën kwamen er tot ontwikkeling: aardewerk, vuurvaste materialen, faiences, glaswerk en nieuwe winkels.

Verantwoordelijk voor de website : schepencollege van de stad Saint-Ghislain
Stadbestuur : rue de Chièvres, 17 – 7333 Saint-Ghislain (Tertre)
T : + 32 (0)65 76 19 00 – F : + 32 (0)65 76 20 00 – E : info@saint-ghislain.be