Een plaats genaamd Ursidongus

Op de zogenaamde plaats Ursidongus ontstonden de Stad Saint-Ghislain en haar Klooster. De Atheense monnik Gislenus kwam, volgens de legende geleid door een berin (ursi) en een arend, nog voor het jaar duizend het evangelie verkondigen in onze streken. Dankzij zijn vroomheid dwong hij bij de goede koning Dagobert respect af, waardoor die hem het stuk grond aanbood waar later op een zachte glooiing in de vorm van een graf (dongus) het klooster zou verrijzen.
In de loop der eeuwen ontgon de abdij het uitgestrekte bos in de omgeving en het legde ook de moerassen droog. Boerderijen en kapellen schoten als paddenstoelen uit de grond en vormden zo uiteindelijk het dorp dat later Saint-Ghislain zou worden.

Reeds in de 18de eeuw delfden lijfeigenen er steenkool op. De stad groeide in de schaduw van het klooster en doorstond met wat geluk belegeringen, branden en epidemieën.

Verantwoordelijk voor de website : schepencollege van de stad Saint-Ghislain
Stadbestuur : rue de Chièvres, 17 – 7333 Saint-Ghislain (Tertre)
T : + 32 (0)65 76 19 00 – F : + 32 (0)65 76 20 00 – E : info@saint-ghislain.be