De exploitatie van aardwarmte

De eerste toepassing met aardwarmte in Saint-Ghislain startte in het najaar van 1985. De exploitatie heeft voornamelijk betrekking op de stadsverwarming, in het bijzonder op die van de schoolgebouwen en sportcentra evenals van de sociale woningen in Saint-Ghislain.
Hoe werkt de stadsverwarming?

Laten we daarvoor de reis van het warme grondwater volgen. Dat wordt in functie van de behoefte gehaald uit de putten van Saint-Ghislain en vervolgens naar de warmtecentrale gebracht, waar het door een reeks warmtewisselaars wordt gevoerd om de warmte te verplaatsen naar het water van het eigenlijke netwerk van de stadsverwarming. Daardoor daalt de temperatuur van het warme grondwater aanzienlijk: van 70 tot 40 °C.

Het warme grondwater, dat intussen zijn warmtecapaciteit grotendeels heeft verloren, verlaat de warmtecentrale en wordt eerst naar de tuinbouwbedrijven geleid en daarna naar de voorverwarmingsinstallatie voor het slib van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Wasmuel. Op die manier wordt het water ook achtereenvolgens voor twee andere verwarmingsoperaties gebruikt, die hierna worden besproken, en de temperatuur daalt ondertussen nog tot 30 °C. Vanaf dan kan het dus worden geloosd in de Hene, met naleving van de voorschriften betreffende de bescherming van de waterlopen.

De warmtecentrale is naast warmtewisselaars ook uitgerust met klassieke verwarmingsketels voor eventuele extra warmte of om indien nodig al het water in het netwerk te verwarmen.


Het water wordt achtereenvolgens driemaal benut:
  • Stadsverwarming waarmee het warme grondwater na gebruik opnieuw een temperatuur tot 40 °C kan bereiken.

  • Datzelfde water dient vervolgens voor de verwarming van serres in de tuinbouw door er de energie uit te halen die beschikbaar is bij een temperatuur van 40 en 35 °C.

  • Tot slot wordt dat water gebruikt voor de voorverwarming van het slib in de bezinktank van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Wasmuel, die de beschikbare energie tussen 35 en 40 °C gedeeltelijk gebruikt.


Die exploitatie “in een stroom” van het warme water – met de gegeven temperatuur en kwaliteit – maakt eerst en vooral een maximale geothermische bijdrage aan de stadsverwarming mogelijk. Ook de beschikbare mogelijkheden van het warme grondwater kunnen optimaal worden benut en tot slot worden op die manier eveneens de regels voor milieubescherming nageleefd.

Meer informatie : www.energie.wallonie.be

Verantwoordelijk voor de website : schepencollege van de stad Saint-Ghislain
Stadbestuur : rue de Chièvres, 17 – 7333 Saint-Ghislain (Tertre)
T : + 32 (0)65 76 19 00 – F : + 32 (0)65 76 20 00 – E : info@saint-ghislain.be