Bedrijfsleven

Fabrieken, winkels, zelfstandigen en kmo’s vinden in de Gemeente Saint-Ghislain de nodige terreinen, gebouwen, infrastructuur en diensten voor hun ontwikkeling. De activiteiten vinden plaats binnen specifieke zones, ofwel commercieel ofwel industrieel. De natuur- en de woongebieden waarborgen bovendien de kwaliteit van de omgeving…


Verantwoordelijk voor de website : schepencollege van de stad Saint-Ghislain
Stadbestuur : rue de Chièvres, 17 – 7333 Saint-Ghislain (Tertre)
T : + 32 (0)65 76 19 00 – F : + 32 (0)65 76 20 00 – E : info@saint-ghislain.be