De 7 gemeentenBAUDOUR

Baudour laat ons sporen na van het paleolithicum, de Galliërs en de Romeinse periode. Andere opmerkelijke elementen: de leden van het Huis van Ligne en hun kasteel dat vroeger in het park stond, de porseleinindustrie en de exploitatie van de ijzerhoudende minerale bronnen die reeds in de 18de eeuw bekend waren. Het Bois de Baudour verwelkomt met zijn 324 ha bomen heel wat wandelaars.


HAUTRAGE

Een neogotische kerk, een franciscanenklooster, een 19de-eeuwse muziektent en een met linden omzoomd plein verfraaien het landelijke kader van Hautrage.
De rijkdommen van de bodem hebben bijgedragen tot de bloei: steenkool, hier reeds sinds de 13de eeuw gewonnen, maar ook zand en kleiachtige grond bestemd voor de producenten van vuurvaste materialen.
Er werd ook meermaals bloed vergoten, namelijk op 17 juli 1572 tijdens een veldslag tussen de Fransen en de Spanjaarden op het Champ de l'Alouette, waarbij 2200 slachtoffers vielen. In september 1914 en tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden niet ver daarvandaan talloze Duitse en Engelse soldaten.


NEUFMAISON

De “neuves maisons” of “nieuwe huizen” leidden na de ontginning van het oude Kolenwoud in de middeleeuwen tot het ontstaan van het dorp Neufmaison, dat voornamelijk op de landbouw was gericht. Ook nu nog zijn aan de voet van de 18de-eeuwse klokkentoren nog enkele mooie typische boerderijen met een vierkante of rechthoekige binnenplaats te zien, vaak versierd met een duiventoren. De stoet Cortège des Manous et de verering van de heilige Charalampe, beschermer van het vee, herinneren aan de eerste roeping van dit plaatsje, dat nu een woondorp is.


SAINT-GHISLAIN

De Stad Saint-Ghislain dankt haar naam aan Gislenus, een Atheense monnik die, volgens de legende geleid door een berin en een arend, een klooster stichtte op het stuk grond dat hem door de goede koning Dagobert was geschonken.
De stad groeide in de schaduw van het klooster en doorstond met wat geluk allerlei belegeringen, branden en epidemieën.
De revolutie betekende de afschaffing van het feodale stelsel en daarmee ook van de macht van de monniken. Samen met de abdij verdween ook de voornaamste bron van inkomsten van de stad. De welvaart keerde echter terug toen het kanaal Nimy-Blaton werd gegraven en de spoorlijn tussen Bergen en Quiévrain in gebruik werd genomen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef de stad wel gespaard, maar op 1 mei 1944 werd Saint-Ghislain door de geallieerde luchtmacht gebombardeerd om het rangeeremplacement met de grond gelijk te maken. Resultaat: 50% van de stad lag in puin. In het hart van de herbouwde stad verheft de toren van de oude kerk zich nog als een stille getuige van die tragedie.


SIRAULT

Saltus Cerasea – het dorp in de kersenboomgaard – was reeds bekend in de tijd van de Romeinen, die de klei ontdekten toen ze de kruispunten van de hoofdwegen Condé-Chièvres en Bavay-Gent aanlegden. Er werden graven, muntstukken, vazen en de beroemde rechthoekige pannen “tegulaë” blootgelegd.
De Romeinen openden zonder twijfel de eerste pannenbakkerij in Sirault.
De pannenbakkerijen of -fabrieken, die nu niet meer bestaan, vormden daar de grootste industrie. In 1833 bestonden er 18 en in 1890 waren dat er al 36. De versnipperingen ten gevolge van de erfdelen en de ruilverkavelingen zorgden voor drastische wijzigingen in het landschap van Sirault, dat nu vooral van de landbouw leeft.


TERTRE


Tertre was vroeger een gehucht van Baudour en werd onafhankelijk in 1833. De industrie van de vuurvaste materialen en de kolenwinning legden de grondslag voor de demografische groei van Tertre. Het huidige Stadhuis is ondergebracht in een van de kastelen Escoyez, genoemd naar de industrieel en voormalige burgemeester.

VILLEROT

De pastorie van Villerot in de schaduw van de kerk werd door de monniken van het klooster van Saint-Ghislain gebouwd tussen het bouwland en de gronden voor de producenten van vuurvaste materialen. Nu liggen op een uitgestrekt terrein allemaal chemische bedrijven bij elkaar.
Verantwoordelijk voor de website : schepencollege van de stad Saint-Ghislain
Stadbestuur : rue de Chièvres, 17 – 7333 Saint-Ghislain (Tertre)
T : + 32 (0)65 76 19 00 – F : + 32 (0)65 76 20 00 – E : info@saint-ghislain.be